DAO là gì?

Author: mgtalk 214 views

Định nghĩa DAO

DAO là một tổ chức được thiết kế để tự động hóa và phi tập trung. Nó hoạt động như một hình thức của quỹ đầu tư mạo hiểm, dựa trên mã nguồn mở và không có cấu trúc quản lý hoặc ban giám đốc điển hình. Để được phân cấp hoàn toàn, DAO không bị ảnh hưởng với bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mặc dù nó đã sử dụng mạng ethereum.

Hãy tưởng tượng một chiếc máy bán hàng tự động không chỉ lấy tiền của bạn và đưa bạn một gói snack, mà còn sử dụng số tiền đó để tự động nhập lại hàng đã bán. Chiếc máy này cũng tự đặt dịch vụ vệ sinh và tự trả tiền thuê. Còn nữa, khi bạn bỏ tiền vào chiếc máy đó, bạn và những người dùng khác cũng sẽ được quyền quyết định về loại snack mà nó sẽ nhập lại, và mức độ cần được làm sạch thường xuyên. Nó không có người quản lý, tất cả các quy trình trên đã được viết sẵn thành code.

Cách thức hoạt động của DAO

Ban đầu, Bitcoin được coi là DAO đầu tiên có đầy đủ chức năng, vì nó có một bộ quy tắc được lập trình sẵn, hoạt động một cách tự động và được điều phối thông qua giao thức đồng thuận phân tán. Kể từ đó, việc sử dụng các hợp đồng thông minh đã được kích hoạt trên nền tảng Ethereum, điều này đã đưa việc tạo ra các DAO gần hơn với công chúng và định hình diện mạo hiện tại của chúng.

Nhưng một DAO cần gì để hoạt động một cách đầy đủ nhất? Trước hết, nó cần một bộ quy tắc để hoạt động dựa vào đó. Các quy tắc đó được mã hóa dưới dạng hợp đồng thông minh, về cơ bản là một chương trình máy tính, tồn tại tự động trên Internet, nhưng đồng thời nó cũng cần mọi người thực hiện nhiệm vụ mà nó không thể tự thực hiện.

Khi các quy tắc được thiết lập, DAO sẽ bước vào giai đoạn cấp vốn. Đây là một phần rất quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, một DAO phải có một loại tài sản nội bộ, các token có thể được sử dụng bởi tổ chức hoặc được sử dụng để thưởng cho các hoạt động nhất định trong đó. Thứ hai, bằng cách đầu tư vào DAO, người dùng có quyền biểu quyết và sau đó là khả năng ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của nó.

Khi thời gian cấp vốn kết thúc và một DAO được triển khai, nó trở nên hoàn toàn tự động và hoàn toàn độc lập với những người tạo ra nó cũng như bất kỳ ai khác cho vấn đề đó. Chúng là nguồn mở, có nghĩa là code của chúng có thể được xem bởi bất kỳ ai. Hơn nữa, tất cả các quy tắc và giao dịch tài chính được ghi lại trong Blockchain. Điều này làm cho DAO hoàn toàn minh bạch, không thể thay đổi và không thể bị phá hủy.

Một khi DAO hoạt động, tất cả các quyết định về việc chi tiêu vào đâu và như thế nào đều được thực hiện thông qua việc đạt được sự đồng thuận. Mọi người đã mua cổ phần trong DAO có thể đưa ra các đề xuất liên quan đến tương lai của nó. Để ngăn chặn việc mạng bị spam bởi các đề xuất, một khoản tiền gửi có thể được yêu cầu để thực hiện

Sau đó, các bên liên quan bỏ phiếu về đề xuất này. Để thực hiện bất kỳ hành động nào, đa số cần phải nhất trí với hành động đó. Tỷ lệ phần trăm cần thiết để đạt được đa số có thể thay đổi tùy thuộc vào DAO, vì nó có thể được chỉ định trong code của nó.

Về cơ bản, DAO cho phép mọi người trao đổi tiền với bất kỳ ai trên thế giới. Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức đầu tư, quyên góp từ thiện, gây vốn, vay mượn, v.v., tất cả đều không có trung gian. Có một vấn đề to lớn tiềm ẩn đối với hệ thống bỏ phiếu đó là ngay cả khi lỗ hổng bảo mật được phát hiện trong code ban đầu, nó cũng không thể được sửa chữa cho đến khi được bầu bởi đa số. Trong lúc việc bỏ phiếu đang diễn ra, các hacker có thể khai thác một lỗi trong code đó.

On this page