Total Value Locked (TVL) là gì?

Author: mgtalk 198 views

Total Value Locked (TVL) được hiểu là tổng lượng tài sản khoá lại trong hợp đồng thông minh của DeFi. Con số này tương ứng với số lượng tài sản hiện bị giữ lại trong một giao thức nhất định.

Hiểu cách khác, Total Value Locked là tham số đại diện cho lượng tài sản được đặt trong một giao thức DeFi cụ thể, không hàm ý về số dư nợ, mà chỉ là tổng lượng cung cấp cơ bản được đảm bảo bởi một ứng dụng hoặc DeFi nói chung. Cách tính Total Value Locked gồm 3 thành phần và đơn vị là Bitcoin, Ethereum, USD.

Total Value Locked (TVL) 

Ý nghĩa của Total Value Locked (TVL)

Chỉ số này thường được dùng trong không gian DeFi như phương thức đánh giá khi so sánh các dApps của DeFi. Thông qua tổng giá trị của các Token bị khóa của dApps này, chỉ ra rằng giá trị TVL càng cao thì dApps đó càng tốt.

Số liệu Total Value Locked (TVL) được dùng để đo lường tình trạng chung của DeFi và Yield Farm. Bạn có thể bắt gặp số liệu này trên rất nhiều nền tảng dịch vụ. Khi xem xét tiềm năng của một dự án DeFi, chúng ta thường tính toán tỷ trọng vốn hoá thị trường các dịch vụ của tài chính phi tập trung so với TVL của nó, với 3 thông số chính gồm:

  • Nguồn cung Token lưu hành
  • Mức cung tối đa của Token
  • Mức giá hiện tại

Total Value Locked (TVL) phản ánh mức độ tin cậy của người dùng với dự án, tuỳ vào mỗi giao thức DeFi mà con số này phản ánh mức độ sử dụng khác nhau.

Trong một số hoàn cảnh, TVL cao phản ánh sức mạnh tiềm lực về thanh khoản, ngoài ra là mức độ cung cấp của thị trường với Native Token. Mỗi giao thức sẽ có mức độ đánh giá khác nhau, dựa trên từng dự án. TVL cũng chỉ là thông số mang tính tương đối, khi sử dụng, bạn cần tìm hiểu thêm những yếu tố khác để tham khảo và đưa ra phân tích chính xác.

On this page